М А Г А З И Н
електродвигатели - трифазни
Стандартни(B3)-3000 об/мин
Стандартни /с лапи/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw- 3 000 об/мин
Фланцови(B5) 3000 об/мин
Фланцови /голям фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 3 000 об/мин
Фланцови(B14) 3000 об/мин
Фланцови /малък фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B35) 3000 об/мин
Комбинирани /голям фланец с лапи-В3-В5/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B34) 3000 об/мин
Комбинирани /малък фланец с лапи-В3-В14/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 3 000 об/мин
Стандартни(B3)-1500 об/мин
Стандартни /с лапи/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,12 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B5) 1500 об/мин
Фланцови /голям фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,12 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B14) 1500 об/мин
Фланцови /малък фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,12 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B35) 1500 об/мин
Комбинирани /голям фланец с лапи-В3-В5/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,12 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B34) 1500 об/мин
Комбинирани /малък фланец с лапи-В3-В14/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,12 до 11 kw и серия Y2 с чугунен корпус от 15 до 30 kw - 1500 об/мин
Стандартни(B3)-1000 об/мин
Стандартни /с лапи/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw - 1000 об/мин
Фланцови(B5) 1000 об/мин
Фланцови /голям фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw - 1000 об/мин
Фланцови(B14) 1000 об/мин
Фланцови /малък фланец/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw - 1000 об/мин
Комбиниран(B35) 1000 об/мин
Комбинирани /голям фланец с лапи-В3-В5/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw - 1000 об/мин
Комбиниран(B34) 1000 об/мин
Комбинирани /малък фланец с лапи-В3-В14/ трифазни електродвигатели серия МS с алуминиев корпус от 0,18 до 11 kw - 1000 об/мин

Условия | Карта на сайта | Печат