М А Г А З И Н
електродвигатели - монофазни
Стандартни(B3)-3000 об/мин-1 кондензатор
Стандартни /с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Стандартни(B3)-3000 об/мин-2 кондензатора
Стандартни /с лапи/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Фланцови(B5) 3000 об/мин-1 кондензатор
Фланцови /голям фланец/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Фланцови(B5) 3000 об/мин-2 кондензатора
Фланцови /голям фланец/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Фланцови(B14) 3000 об/мин-1 кондензатор
Фланцови /малък фланец/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Фланцови(B14) 3000 об/мин-2 кондензатора
Фланцови /малък фланец/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B35) 3000 об/мин-1 кондензатор
Комбинирани B3-B5/голям фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B35) 3000 об/мин-2 кондензатора
Комбинирани B3-B5/голям фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B34) 3000 об/мин-1 кондензатор
КомбинираниB3-B14 /малък фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Комбиниран(B34) 3000 об/мин-2 кондензатора
КомбинираниB3-B14 /малък фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 3 000 об/мин
Стандартни(B3)-1500 об/мин-1 кондензатор
Стандартни /с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Стандартни(B3)-1500 об/мин-2 кондензатора
Стандартни /с лапи/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B5) 1500 об/мин-1 кондензатор
Фланцови /голям фланец/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B5) 1500 об/мин-2 кондензатора
Фланцови /голям фланец/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B14) 1500 об/мин-1 кондензатор
Фланцови /малък фланец/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Фланцови(B14) 1500 об/мин-2 кондензатора
Фланцови /малък фланец/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B35) 1500 об/мин-1 кондензатор
КомбинираниB3-B5 /голям фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B35) 1500 об/мин-2 кондензатора
КомбинираниB3-B5 /голям фланец с лапи/ монофазни електродвигател серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B34) 1500 об/мин-1 кондензатор
КомбинираниB3-B14 /малък фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия МY с един работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин
Комбиниран(B34) 1500 об/мин-2 кондензатора
КомбинираниB3-B14 /малък фланец с лапи/ монофазни електродвигатели серия ML с пусков и работен кондензатор от 0,18 до 3 kw - 1500 об/мин

Условия | Карта на сайта | Печат