М А Г А З И Н
инструменти - Iskra Var
ЗАВАРЪЧНИ *MIG* АПАРАТИ (телоподаващи)- ЕДНОМОДУЛНИ
в цената е включен: горелка, заземителен кабел и газов регулатор
ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ *MIG/MAG* С ИЗНЕСЕН ТЕЛОПОДАВАЩ МОДУЛ (фидер)
в цената е включен:
кабел
ИМПУЛСНИ *MIG/MAG Puls* ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени: горелка, заземителен кабел, газов регулатор
ЗАВАРЪЧНИ *MIG/MAG Synergic* АПАРАТИ, С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
в цената са включени:горелка, заземителен кабел, газов регулатор
ИМПУЛСНИ *MIG/MAG Synergic Chopper* ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени:
- горелка, заземителен кабел, газов регулатор
ИНВЕРТОРНИ *MIG/MAG* ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени:
- горелка, заземителен кабел, газов регулатор
ИНВЕРТОРНИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ ЗА ЕЛКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ (ММА)
в цената са включени ръкохватка и кабели за земяване
ИНВЕРТОРНИ *TIG* ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени:
- горелка, газов регулатор
АПАРАТИ ЗА ПЛАЗМЕНО РЯЗАНЕ
в цената е включена: горелка за рязане
ТРАНСФОРМАТОРНИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени: ръкохватка и кабели за земяване
ПОСТОЯННО ТОКОВИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ
в цената са включени: ръкохватка и кабели за земяване

Условия | Карта на сайта | Печат