М А Г А З И Н
релета - ELKO
С една фукнция
Релета за време
използват се за затваряне и след това отваряне на контакт след определено от потребителя време. Подходящи за случаи, в които функцията и времевите изисквания за известни преди включването на релето. Възможна е точна регулация на времето чрез потенциометър.
Специални
Релета за време
използват се за задаване на времезакъснение при подаване и снемане на напрежение към товар за различни периоди от време, повтарящи се. Предназначени за вентилация, циклично изсушаване, контрол на светлина, циркулиращи помпи и други. Имат самостоятелно регулируем ключ.
Мултифункционални
Релета за време
използват се за задаване на времезакъснение при подаване на напрежение към товар. Предназначени за електроуреди, контрол на светлини, отопление, мотори, помпи, вентилатори и други.
Plug-in
Супер мултифункционални
Електронни
Електронни с вграден часовник
Помощни
Релета с памет
Реостати

Условия | Карта на сайта | Печат