У С Л У Г И
          Пренавиване на:

          всички видове eлектродвигатели /до 350 kw/;
          електрожени;
          трансформатори;
          магнитни маси;
          електромагнитни бобини /включително кранови спирачки, асансьорни спирачки и отбивачки, контакторни бобини и др./;
          динамо – статор и ротор.

          Ремонт на битови ел.уреди.
          Преизчисляване на входящото напрежение на всички видове ел.двигатели.
          Преизчисляване скоростта на въртене  на всички видове ел. двигатели.
          Преизчисляване на входящото и изходящото напрежение на всички видове трансформатори.

          Безплатно SMS – известяване:

          за моментното състояние на поръчката.
          за механичното състояние на поръчката.
          за крайната цена  на услугата.

          Транспорт до 1 тон:

 

          Транспорт до 3 тона:

 

          Монтаж и демонтаж на място на  ел.двигатели помпи и други.
          Гаранционен сервиз и обслужване
          Възможно е всички услуги да бъдат прикрепени като точки от евентуално сключен договор (по желание на клиента)


Условия | Карта на сайта | Печат